kuluçka makinesi

Tavuk Kuluçka Makinası Nem Ve Sıcaklık Ayarı

Kuluçka makinası için en uygun sıcaklık ve nem ayarı her farklı kuluçka makinası, ortam sıcaklık ve nemine göre değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda genel değerleri verelim.